Zwroty i reklamacje

1.Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednak jeśli towar posiada wady fizyczne bądź prawne Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego

2.Reklamacje należy złożyć pisemnie na adres: Projekt Drewno Koszalin Hubert Hawraniak, ul. Władysława Tatarkiewicza 9b/5, 75-351 Koszalin, w w opisie wskazując rodzaj i datę wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Sprzedaży. Należy pamiętać o wskazaniu danych kontaktowych składającego oraz danych dotyczących zamówienia.

3.Kupujący będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4.Kupującemu, w tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów, z uwagi na to, iż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl