Polityka prywatności

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

2.Przetwarzanie danych osobowych Kupującego będzie się odbywać w celu realizacji sprzedaży internetowej wyłącznie towarów zindywidualizowanych poprzez Sklep.

3.Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym.

4.Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5.Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6.Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy sprzedaży.

7.Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mogą być profilowane.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl